Kristina Warg

Sedan 2018 driver jag egen verksamhet där jag tar emot hästar för utbildning, tävling och försäljning på familjegården Edeby Säteri.