Edeby Säteri ligger utanför Hölö i Södermanland.


Hyresbostäder och lokaler

På och i anslutning till gården finns ett antal hyresbostäder samt andra typer av hyreslokaler. I dagsläget är allt uthyrt.